Doppen rapen tussen Noordwijk en Katwijk

Datum: 4 januari 2018
Locatie: strand tussen Noordwijk en Katwijk
Activiteit: doppen oprapen over afstand van 4 kilometer
Samengevat: 263 doppen aangetroffen, maar dat is een fractie van het totaal. Op 6 januari nog eens 214.

De storm had de losse bovenlaag van het strand weggeblazen, waardoor het aanwezige afval goed in beeld kwam. Over een afstand van vier kilometer heb ik kleine plastic objecten geraapt, alleen wat ik aantrof op mijn pad, dus ik heb slechts een fractie van het totaal geraapt. Door alle kleine plastic objecten op te rapen ontstaat een beeld van de distributie van de verschillende typen afval. De keus is gevallen op herkenbare objecten; de gefragmenteeerde plastics heb ik laten liggen. Op de foto’s wordt direct duidelijk welk type afval oververtegenwoordigd is. Momenteel wordt er gestreden voor een sterke uitbreiding van het statiegeldsysteem dat een belangrijk deel van het zwerfafval zou ondervangen.

Overzicht van alle geraapte objecten

De overzichtfoto geeft een beeld van de honderden objecten die ik heb geraapt. Een flink volume, maar het weegt allemaal zeer weinig: 960 gram nadat het zand eraf gespoeld is. Daarom is het uitdrukken van de hoeveelheid zwerfafval in kilogrammen ook zo vertekenend. Het weegt niets, maar vertegenwoordigt enorme aantallen en volumes aan troep.

De doppen bij de uitwatering van Katwijk

De doppen op de foto hieronder zijn enkele dagen eerder (1 januari 2018) aangetroffen bovenop de uitlaat van de Buitenwatering bij Katwijk over een afstand van minder dan tien meter, op de betonnen bovenzijde van de uitwatering zelf. Dit suggereert dat de doppen afkomstig zijn uit het water dat hier naar zee gemalen wordt. Dat ik gisteren ten noorden van Katwijk zoveel doppen aantrof lijkt de hypothese te bevestigen. Ten zuiden van de inlaat liggen er op het eerste gezicht aanmerkelijk minder, zo bleek uit een steekproef van Scheveningen naar Katwijk (1 dop per 40 meter strand, zelfde wijze van verzamelen). En ook dat verwacht je, omdat de heersende wind de doppen noordwaarts zal spoelen.
Rest alleen nog de vraag: waar zijn alle flesjes gebleven? Die lagen er ook volop, al dan niet met dop. Toch waren de doppen duidelijk in grotere getale aanwezig. Mijn hypothese: de flesjes die over de rivier worden aangevoerd worden keurig afgevangen door het gemaal van Katwijk. Ze hebben daar roosters die de grotere objecten effectief afvangen. Wat er vervolgens toch nog aan flesjes op het strand ligt komt veelal van schepen.

Op herhaling op 6 januari 2018

Deze keer van Katwijk naar Noordwijk gelopen en deze keer 214 doppen geraapt. Het hadden er evengoed duizend kunnen zijn, maar ik had een beetje haast vandaag. Van de 214 doppen lagen er maar liefst 42 bij de Buitenwatering van Katwijk. Ook wat aanstekers en Ola Schatkistjes geraapt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *