Zwerfafval

Consumentenafval op strand Katwijk

rietje zwerfafvalNu we twee maal per week een opruimsessie doen met de vrijwilligers van Jutters Katwijk, krijgen we een steeds beter beeld van de soorten afval die te vinden zijn op de mooie stranden van Katwijk. Afgezien van de rommel van schepen en het drijfvuil dat met het zoet water geloosd wordt via de uitwatering van Katwijk, vinden we ook rommel die direct is terug te voeren op de aanwezige paviljoens. Met het nieuwe seizoen in aantocht dus hoog tijd om deze afvalstroom onder de aandacht te brengen!

Direct vermijdbaar zijn de honderden, zo niet duizenden tie-wraps die aan het eind van het seizoen in het zand belanden. Deze worden bij het afbreken van de paviljoens losgeknipt en lang niet altijd opgeruimd. Daarnaast is er afval dat op het strand terecht komt gedurende de openingsuren van de paviljoens: roerstaafjes, lollystokjes, rietjes, cupjes, verpakkingen van koekjes. De oplossing is eenvoudig: niet meer verstrekken! Immers, het hoeft niet altijd opzet te zijn: vogels die melkcups pikken, lollystokjes die de kleintjes achterlaten, verpakkingen die wegwaaien, dit soort dingen gebeuren nu eenmaal.

Om aandacht te vragen voor de problematiek komen op deze pagina foto’s van wat we vinden aan lokaal gedeponeerd afval. Hiermee kunnen we dan in overleg met de paviljoeneigenaren een oplossing vinden. Wie er schuldig is aan deze stroom afval? Aannemers? Uitbaters? Gasten? Meeuwen? Dat doet niet ter zake. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en dus moeten we samen ook deze uitdaging aangaan! En niet alleen in Katwijk, want ik durf te zeggen dat dit een probleem is langs de gehele kust.

Monumentale waterput Oud Poelgeest bevrijd van zwerfvuil

Al in de lente van 2017 viel me de schokkende hoeveelheid afval in de monumentale waterput van Kasteel Oud Poelgeest (Oegstgeest) op. Contact met de verantwoordelijke instantie leverde geen reactie op en de put was te diep om zomaar bij het drijfvuil te kunnen.
Vandaag was dat anders: het water in de put stond een stuk hoger en zelfs met mijn eenvoudige grijper kon ik goed bij de drijvende troep.  (meer…)

Kerstafval piekt een kleine maand na festiviteiten Leidse binnenstad

Afval tijdens het Leidens Ontzet. Foto: Bregtje Vlasblom

In het Grote Tengnagel Drijfvuil Project is terug te lezen hoe een kleine maand na de festiviteiten rond het Leidens Ontzet van 3 oktober een grote hoeveelheid wegwerpbekertjes werd aangetroffen bij de Tengnagel, een schiereiland in de Kagerplassen. Ondanks de kilometers grote afstand tot het centrum van Leiden, lijkt zwerfafval van de 3 Oktoberfeesten toch zijn weg te vinden naar dit gebied. De hoeveelheid afval die tijdens de feesten van 2017 in het water terecht is gekomen is dan ook verbijsterend. Het inzetten van drijvende barrières heeft blijkbaar niet kunnen verhinderen dat er veel rommel is ontsnapt naar de wijde omgeving. En het lijkt erop dat het niet is gebleven bij dit ene incident.

(meer…)

Nurdles / beads / pellets spoelen massaal aan bij Neeltje Jans

Pellets spoelen aan bij Neeltje Jans

Nurdles, beads, pellets, allemaal verschillende namen voor hetzelfde product: plastic korrels van hooguit enkele millimeters diameter die veelvuldig aanspoelen uit zee. Het is een grondstof voor de industrie die er plastic producten van maakt. Probleem is echter dat de miljarden korrels die vrijkomen als er één enkele container van een schip valt, over honderden tot duizenden kilometers kust worden verspreid. (meer…)

Doppen rapen tussen Noordwijk en Katwijk

Datum: 4 januari 2018
Locatie: strand tussen Noordwijk en Katwijk
Activiteit: doppen oprapen over afstand van 4 kilometer
Samengevat: 263 doppen aangetroffen, maar dat is een fractie van het totaal. Op 6 januari nog eens 214.

De storm had de losse bovenlaag van het strand weggeblazen, waardoor het aanwezige afval goed in beeld kwam. Over een afstand van vier kilometer heb ik kleine plastic objecten geraapt, alleen wat ik aantrof op mijn pad, dus ik heb slechts een fractie van het totaal geraapt. Door alle kleine plastic objecten op te rapen ontstaat een beeld van de distributie van de verschillende typen afval. De keus is gevallen op herkenbare objecten; de gefragmenteeerde plastics heb ik laten liggen. Op de foto’s wordt direct duidelijk welk type afval oververtegenwoordigd is. Momenteel wordt er gestreden voor een sterke uitbreiding van het statiegeldsysteem dat een belangrijk deel van het zwerfafval zou ondervangen. (meer…)