Tengnagel

Het tweede jaar van het Grote Tengnagel Drijfvuil Project

Klik hier voor het eerste jaar van het Grote Tengnagel Drijfvuil Project

Sessie 16 – 2 oktober 2018
De sessie van vandaag luidt een nieuw jaar in van zwerfafval opruimen op de Tengnagel, een schiereiland in de Kagerplassen nabij Leiden met een omtrek van 1200 meter. De zeldzame wandelaar laat hier geen afval achter, maar de stenige oevers vangen veel rommel op die van elders komt. De conclusie is even simpel als schokkend: er is geen afname van de hoeveelheid afval. De tientallen vuilniszakken vol troep die het afgelopen jaar zijn verzameld, hebben niet geleid tot minder zwerfvuil, de aanwas is onverminderd groot. Ook deze keer weer drie overvolle vuilniszakken, waarvan tweeënhalve zak aan de noordwestzijde door de aanlandige wind aan die zijde.
Het afval wordt vandaag opnieuw sterk gedomineerd door blikjes en plastic flesjes, zoals blijkt uit de foto’s.