Nurdles / beads / pellets spoelen massaal aan bij Neeltje Jans

Pellets spoelen aan bij Neeltje Jans

Nurdles, beads, pellets, allemaal verschillende namen voor hetzelfde product: plastic korrels van hooguit enkele millimeters diameter die veelvuldig aanspoelen uit zee. Het is een grondstof voor de industrie die er plastic producten van maakt. Probleem is echter dat de miljarden korrels die vrijkomen als er één enkele container van een schip valt, over honderden tot duizenden kilometers kust worden verspreid.

Grote schoonmaakactie Neeltje Jans van 13 januari 2018

Een concreet en tevens extreem geval troffen we aan gedurende een opruimactie op het kunstmatige eiland Neeltje Jans in de Oosterschelde: op een strandje nabij het Topshuis, dat tevens een broeiterrein is van de zeldzame dwergstern. Na een Facebookoproep zijn er ruim  honderd vrijwilligers naar Neeltje Jans gekomen om het strand te ontdoen van plastic afval omdat het vooral voor de jonge dwergsterns een gevaar vormt. Op de honderden kilogrammen plastic pellets waren we echter niet voorbereid. Ondanks verwoede pogingen zoveel mogelijk van de pellets te verwijderen, moesten we aan het eind van de dag bij het invallen van de duisternis concluderen dat we weliswaar veel hadden verwijderd, maar lang niet alles. Natuurmonumenten overweegt om de korrels met een laag zand af te dekken zodat de jonkies straks niet sterven aan een maag vol nurdles. Overigens is er in die ene sessie zo’n drie ton aan allerhande afval opgehaald!

Ik heb een emmer van de korrels meegenomen naar huis en deze zoveel mogelijk ontdaan van zand en organisch materiaal. Zie onderstaande foto’s voor het proces.  De foto hierboven toont de korrels na het opschonen. Het gaat vooral om witte exemplaren, maar her en der zitten er ook zwarte tussen. Volgens Marien bioloog en specialist zwerfafval Jan Andries van Franeker, verbonden aan Wageningen Marine Research in Den Helder is dit gerecycled plastic dat rioolzuiveringsinstallaties in de vorm van korrels gebruiken bij het afbreken van menselijke uitwerpselen. Dat die korrels in het milieu zijn terechtgekomen kan een gevolg zijn van ondercapaciteit van de installatie door zware regenval of door een fout in het systeem.

Melding maken als je pellets aantreft

The Great Nurdle Hunt brengt internationaal het pelletprobleem in kaart. Een melding van onze bevindingen is gedaan op hun website. Je kan er gedetailleerd aangeven wat je hebt aangetroffen en in welke hoeveelheden. Foto uploaden is ook mogelijk.

De schoonmaakactie op Neeltje Jans heeft zeer veel media-aandacht gegenereerd, enkele voorbeelden:

Video:

Artikelen:

Mijn foto’s gebruiken? Mail me voor de volle resolutie! Geen copyright!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *