Kerstafval piekt een kleine maand na festiviteiten Leidse binnenstad

Afval tijdens het Leidens Ontzet. Foto: Bregtje Vlasblom

In het Grote Tengnagel Drijfvuil Project is terug te lezen hoe een kleine maand na de festiviteiten rond het Leidens Ontzet van 3 oktober een grote hoeveelheid wegwerpbekertjes werd aangetroffen bij de Tengnagel, een schiereiland in de Kagerplassen. Ondanks de kilometers grote afstand tot het centrum van Leiden, lijkt zwerfafval van de 3 Oktoberfeesten toch zijn weg te vinden naar dit gebied. De hoeveelheid afval die tijdens de feesten van 2017 in het water terecht is gekomen is dan ook verbijsterend. Het inzetten van drijvende barrières heeft blijkbaar niet kunnen verhinderen dat er veel rommel is ontsnapt naar de wijde omgeving. En het lijkt erop dat het niet is gebleven bij dit ene incident.

Ook tijdens de drijvende kerstmarkt van 2017 lagen er drijvende barrières in de grachten, maar ook deze keer lijkt er veel zwerfafval verspreid te zijn buiten de stadsgrenzen. Opvallend was de hoeveelheid nieuwe verpakkingen die ik aantrof gedurende sessie 10 van het Tengnagel Drijfvuil Project op 25 januari 2018. Terwijl de winterperiode een afname liet zien van recent gedumpt afval, was er ineens een piek. Ook deze keer zat er een kleine maand tussen de kerstmarkt en de geobserveerde piek in drijfvuil, vergelijkbaar met de periode tussen het Leidens Ontzet en de piek van wegwerpbekertjes. Een opruimsessie eerder in januari leverde nog niets op.

Schone verpakkingen zonder algenaangroei op 25 januari

De eerdere opruimsessies deze winter leverden vooral rommel op die vuil was geworden en begroeid was geraakt met algen vanwege langdurig verblijf in het water. Sessie 10, een kleine maand na de kerstmarkt, leverde allerlei recente verpakkingen op. Dat de kerstmarkt verantwoordelijk is voor zoveel rommel kan te maken hebben met het gegeven dat deze opgebouwd wordt op pontons in de grachten, waardoor weggegooid afval nog sneller zijn weg weet te vinden naar het water.
Dat er meer aandacht moet komen voor de afvalstromen uit Leiden lijkt met deze twee incidenten voor de hand te liggen. Vergeet niet dat de vondsten zich beperken tot slechts 600 meter waterkant, langer is de Tengnagel niet. De vraag werpt zich op hoe het staat met de overige tientallen kilometers aan waterkanten in de Kagerplassen. Het is immers aannemelijk dat de vondsten langs de Tengnagel slechts een klein deel vertegenwoordigen van de totale hoeveelheid afval die via het oppervlaktewater wordt aangevoerd uit Leiden.
Zoals het Tengnagel Project laat zien beperkt het probleem van drijfafval zich zeker niet tot Leiden. In het hoogseizoen tref ik veel meer afval aan, ook op de noordwestelijke oever, waar vooral rommel uit de richting van Warmond aanspoelt. Een brede aanpak is dus gewenst. Uiteraard zal ik mijn bevindingen blijven delen met de gemeenten rond de Kagerplassen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *